Vytvořte si USB live disk pomocí terminálu

23.04.2016 19:02

Vytvořte si USB live disk pomocí terminálu - https://www.linux-mint-czech.cz/vytvorte-si-usb-live-disk-pomoci-terminalu/

Jak mám zapsat obraz CD na USB flash disk?

Některé obrazy CD s Debianem a obrazy Debian Live, především všechny obrazy i386 a amd64, jsou vytvořeny pomocí technologie isohybrid, což znamená, že je lze použít dvěma různými způsoby:

  • Lze je vypálit na CD/DVD a použít jako běžná CD/DVD k zavedení.
  • Lze je zapsat na USB flash disky, na většině PC zaveditelných přímo z BIOSu.

Na počítači s Linuxem jednoduše použijte ke zkopírování obrazu na USB flash disk příkaz cp:

cp <soubor> <zařízení>

Nebo můžete také použít dd:

dd if=<soubor> of=<zařízení> bs=4M; sync

kde:

  • <soubor> je název vstupního obrazu, např. netinst.iso
  • <zařízení> je zařízení odpovídající USB flash disku, např. /dev/sda, /dev/sdb. Buďte opatrní a přesvědčte se, že máte správný název zařízení, protože v případě špatného názvu je tento program schopen stejně snadno přepsat váš pevný disk!
  • bs=4M říká programu dd, aby pro zlepšení výkonu četl/zapisoval ve 4 megabytových blocích; výchozí je 512 bytů, což bude o hodně pomalejší
  • Sync slouží k ujištění, že se před skončením příkazu vyprázdní všechna zapsaná data.

K výše uvedeným způsobům pro systémy poháněné Linuxem, je navíc dostupný program win32diskim ager, který umožňuje zapisovat tyto zaveditelné USB flash disky ve Windows.

Vezměte prosím na vědomí, že Debian nedoporučuje pro tuto úlohu používat unetbootin.

zdroj: https://www.debian.org/CD/faq/#write-usb

Pridat.eu


Zpět